คณาจารย์และบุคลากรประจำภาควิชาปลีคลินิคได้ร่วมทำบุญเลี้ยงพระและปลีคลินิคสัมพันธ์เนื่องในวาระ ขึ้นปีใหม่ 58 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558


    งานเลี้ยงรับปริญญา57.pdf  
งานแสดงความยินดีกับบัณฑิตประจำปี2556 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

ขอชื่นชม รศ.ดร.สัญญา  ร้อยสมมุติ ที่มีส่วนแต่งตำราภาษาอังกฤษที่มีคุณค่า ที่ได้ตีพิมพ์และเผยแพร่ไปทั่วโลก ได้สร้างชื่อเสียงให้กับภาควิชาสรีรวิทยา


 
ความร่วมมือทางวิชาการสาขาประสาทวิทยาศาสตร์

ICAM1.jpg


n111.JPG (more)              cam1_2015.jpg (more)cam2_2015.jpg  (more)               (more)

 

ความร่วมมือทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา


  (more)               (more)
 
  • ผู้มาเยือน 1 คน
  • สมาชิก    0 คน
สถิติการเช้าชม ครั้ง
   วันนี้ 4
   สัปดาห์นี้ 244
   เดือนนี้ 1411
   ปีนี้ 1411
   นับแต่เริ่ม (พค.51) 75143