รายละเอียด
คณาจารย์และบุคลากรภาควิชา ร่วมรดน้ำขอพร ผศ.ดร.ไพบูลย์ บูรณรักษ์ และ รศ.วัชรัตน์  หลิมรัตน์ คณาจารย์อาวุโสที่เกษียรอายุราชการ เมื่อวันที่ 17และ 18 เมษายน 2557

    รูปกิจกรรม 
11 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น.คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาได้ร่วมประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวและร่วมรับประทานอาหารเที่ยง ที่ภาควิชาสรีรวิทยา

วันที่ 8 เมษายน 2557 ห้องประชุม 530 รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ บัณฑิตศึกษาสาขาสรีรวิทยาทางการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2556

   กิจกรรม
คณาจารย์เจ้าหน้าที่และบัณฑิต ได้ร่วมสังสรรค์ปีใหม่และวาเรนไทน์ 2557 ณ.ห้องประชุมภาควิชาสรีรวิทยา
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธุ์  2557 โดย รศ.ดร.จินตนาภรณ์  วัฒนธร หัวหน้าภาควิชาเป็นแม่งาน

   รายละเอียด
ทำบุญปีใหม่ ปี 2557  ภาควิชาปรีคลิีีนิค เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557

  รูปกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557

   รูปกิจกรรม  
ขอแสดงความยินดีกับบัณทิตสรีรวิทยาปีการศึกษา 2556
_______.jpg 


 
ความร่วมมือทางวิชาการสาขาประสาทวิทยาศาสตร์

2013_11_29.jpg  รายละเอียด
งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2556

  กิจกรรม
Guangxi MOU signing ceremony
between Guangxi university of science and technology,China and Khon Kaen university,July 24, 2013


  กิจกรรม
วันที่ 6 มิถุนายน 2556 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกหน่วยตรวจสุขภาพ ณ บ้านเลิง ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


ความร่วมมือทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
ร่วมจัดประชุมตั้งเครือข่ายวิจัยในผู้ป่วยเมแทบอลิซึม ร่วมกัยมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ผู้มาเยือน 1 คน
  • สมาชิก    0 คน
สถิติการเช้าชม ครั้ง
   วันนี้ 13
   สัปดาห์นี้ 146
   เดือนนี้ 502
   ปีนี้ 3304
   นับแต่เริ่ม (พค.51) 59611